Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@marti-store.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Kopalniana 20D/6, 01-321, Warszawa, Polska , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Przesyłkę należy wysłać listem poleconym lub kurierem zachowując potwierdzenie nadania.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@marti-store.pl lub drogą pocztową na adres ul. Kopalniana 20D/6, 01-321 Warszawa

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Kopalniana 20D/6, 01-321, Warszawa, Polska

Przesyłkę należy wysłać listem poleconym lub kurierem zachowując potwierdzenie nadania.

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:  

                                                                                         FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA : 

......................................                                                                          

 IMIĘ I NAZWISKO:

.............................................................................................

 

  1.  NAZWA TOWARU : ...............................................................
  2.  ILOŚĆ : .............
  3.  ROZMIAR : .............
  4.  PRZYCZYNA ZWROTU : ..........................................................................................................................................

 

 

WNOSZĘ O ZWROT ŚRODKÓW NA RACHUNEK BANKOWY

Wypełnić w przypadku płatności za pobraniem. W przypadku płatności z wykorzystaniem bankowości online, zwrot środków zostanie dokonany tą samą metodą.

 

Nazwa Banku:

.........................................................................................................

Numer rachunku bankowego:

...............................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu i reklamacji towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

                                                                                                                          ................................................................................

                                                                                                                                                                                         czytelny podpis Klienta 

Adres do wysyłki zwrotów:

Marti Bikini Martyna Staszewska-Tiu

Kopalniana 20D/6

01-321 Warszawa

Tel: 666664040

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl